Arrangörspartners

sponsorer

Global Forum arrangeras av LO, Svenskt Näringsliv, TCO, Business Region Göteborg och Västra Götalandsgruppen. Sida är den största arrangörspartnern som är en statlig instutition som verkar för att skapa mindre orättvis, fattigdom och vill ge människor förmåga och kunskap att själva påverka sin situation. Genom att lösa den här typen av problem ges det goda förutsättningar till att på sikt kunna utveckla världen i rätt riktning och ger stöd till ekonomisk tillväxt, fred, rättvisa och utveckling. Sida stod för några år sedan för hela 51 % av Sveriges bistånd vilket oavkortat gått till utveckling inom dessa områden. Världen är allt mer Globaliserad och alla människor behöver därför vända sig till varandra för att förstå sig på den nya situationen där alla väldigt direkt påverkas av varandra. Genom att förstå detta skapar det en plattform där inriktningen och attityden på sikt förhoppningsvis kan formas till mera globaliserad och mindre regionsmässig.