Global forum 2007

Snart går nästa event av stapeln och temat detta år kommer att vara Miljö, invandring och arbetsmarknad. Vi har alltså inriktat oss på de vanliga frågorna som våra beslutsfattare står inför och som gemene man har som störst intresse av att förstå och sätta sig in i, det är också bra att få en känsla för vad som är på riktigt i detta klimat och vill därför passa på att belysa olika sätt och uppfattningar att kunna se på saker och ting.

Miljö

Den globaliserade världen står inför stora utmaningar att hålla jordklotet rent och hälsosamt. Några frågor som kommer att avhandlas blir; vilket ansvar har egentligen individen? Vad kan du göra för att påverka? Vilket ansvar har beslutsfattare och politiker? Samt; hur påverkar olika beslut oss som människor på planeten jorden?

Invandring

Sverige och Europa står inför många tuffa utmaningar i och med de öppna gränser som florerar. Oro i världen sätter människor i rörelse och Sverige som nation måste självklart stötta dessa människor, men hur påverkar det oss? Kostar det egentligen skattebetalarna några pengar? Hur integreras flyktingar bäst i samhället? Vilket läge står den europeiska säkerhetspolitiken inför i och med ökade antal personer som åker och medverkar i olika globaliserade terrorist organisationer?

Arbetsmarknaden

Vad innebär det att dagens arbetsmarknad är allt mer globaliserad och att människor från hela världen vill jobba över hela världen? Ur det svenska perspektivet finns det mycket oro om att arbetskraftsinvandring pressar ner lönerna. Andra frågor som kommer att avhandlas är ett fokus på den svenska politiken och hur våra politiker påverkar arbetstillfällen för unga. Svetsordförande Stefan Löfven kommer att föreläsa om faran med att avveckla kärnkraften för industrin.