Huvudmän

I slutet av 90-talet började tankarna kring internationaliseringsprocessen diskuteras på allvar i Västsverige. Detta lade planerna för vad som under hösten 2000 bildades under namnet GlobalForum. Det är idag många samarbetspartners delaktiga i detta arbete och de flesta som från början var med i detta har idag utökat sin närvaro.

Göteborg, Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen är en övergripande organisation som består av bland annat Business Region Göteborg, Lo och svenskt näringsliv. Organisationens övergripande mål är att skapa ett bättre affärsklimat i Göteborg och verkar för att få till riktigt bra samarbete även på en internationell nivå.

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg består av stadens 13 kommuner och denna organisation verkar för ökat samarbete och utveckling av den lokala regionen.

LO – Landsorganisationen

Lo är ett kollektiv av diverse många olika fackförbund och denna organisation verkar för förbättrade avtal mellan parterna arbetsgivare och arbetstagare. Totalt har Lo över 2 miljoner medlemmar.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare och verkar för ett förbättrat klimat för dessa. Utan en bra miljö för företagen att verka i, skapas det inte några nya arbetstillfällen. Det långsiktiga målet för organisationen är att Sverige återigen ska ta en ledande position i business.