Information

Global Forum är ett initiativ som nu har pågått i några år och det har redan från starten varit ett mycket högt tryck på delaktighet vid dessa konferenser. Global forum fungerar så att vi bjuder in ett antal föreläsare och moderatorer som medverkar vid föreläsningar och öppna diskussioner. Exempel på tidigare föreläsare har varit Fredrik Reinfeldt, Göran Persson, Wanja Lundby och många föreläsare och professorer från många olika håll och kanter i både världen och Europa. Vi väljer att inrikta ämnena på olika områden åt gången då den globaliserade världen är minst sagt komplex vilket kräver att man gör avskärningar i områden och istället fördjupar sig inom detta perspektiv. Tidigare års teman har varit immigration/migration, Europa och globaliseringen som eget stående koncept.

information

Ett hyllat upplägg som fungerar

Det här upplägget har hyllats mycket då det skapar ett stort intresse och förståelse för dessa begrepp bland många yngre människor som nu också kommer att börja medverka vid konferanserna. Vi försöker att täcka så mycket vi kan som relaterar till dessa olika upplägg då det som åskådare bör vara troligt att få en så bra bild av världsläget som möjligt, utan att för den sakens skull ha någon större egentlig koll på allt som går att tillgå.