Skolan

I och med årets initiativ att integrera samhällselever i årets upplaga av Global Forum så tar vi fortfarande emot ansökningar till att medverka. Du som lärare av gymnasieelever kan kontakta ansokan@globalforum.se för att skicka in din ansökan. Tanken är både att eleverna ska få hålla en egen konferens där de mera fritt får diskutera saker och hålla i egna föreläsningar. Samt att de ska få tillfälle att prata med några av våra andra föreläsare i en mer seminarieliknande situation. Vi vill ge elever allt bättre förståelse för den värld som de lever i, både på ett globaliserat perspektiv samt om hur saker och ting kan fungera även i närområdet. Vi tror vidare att det kan vara ett av de bästa pedagogiska uppläggen som går att hitta att låta dina elever träffa andra elever med samma typer av intressen där tankar och idéer från olika håll får mötas. Det lär också vara lärorikt att ta del av föreläsningar som avhandlar ingående ämnen om saker som berör dem i deras tillvaro.

skolan