Sponsorer

För att kunna driva denna idé med föreläsningar, seminarier och diskussioner med syftet att lära fler människor om de budskap som vi vill förmedla ? nämligen värdet av att göra det bästa av situationen i en ständigt globaliserande värld ? har vi många sponsorer som med stor vilja och positivitet sponsrar dessa events. Det spelar sällan någon större roll vilken typ av företag det är då det är bra för vilka som helst att få den här typen av exponering. Global forum har ca 2000 gäster årligen och detta event täcks av tidningar och nyhetsflöden från precis hela världen. 2006 fick vi inte mindre än 3500 tweets under den helg då global forum pågick. Om även du vill få exponering under global forum helgen, så kan du kontakta sponsor@globalforum.se så samtalar vi därifrån! Några av våra sponsorer presenteras nedan:

Way out West Festival

Den Göteborgska festivalen wayoutwest stödjer också dem med glädje initiativet och viljan att forma en allt mer öppen och internationell världsbild för framför allt unga människor. De är särskilt förtjusta i frågor som rör miljö och gröna initiativ och kan ge en god insikt i vilken roll företag kan ha i gröna initiativ då de bland annat själva endast serverar vegetariska produkter under sin festival, vilket uppskattas till att sänka festivalens utsläpp med hela 13 %.

Santander Consumer Bank

Den spanska banken santander är också dem nöjda sponsorer och du lär knappast missa deras snygga logga. Denna bank är också dem ett mycket bra exempel på vilken typ av roll som de finansiella flödena verkar på en internationaliserad nivå.

Leovegas Casino

Denna sponsor har varit med oss från starten och uppskattar inte minst den globala exponering som de kan få. Detta är ett företag som verkar inom marknadsföring och är därför högst relevanta då det handlar om att bygga en komplett bild av den globala världen. De har också medverkat som föreläsare då de har stor förståelse för hur internationella nätverk fungerar.

Göteborg BusinessPark

Göteborg business park är en självklar sponsor då de inte minst kan forma en mycket bra och riktig bild av hur dagens handel har internationaliserats enormt mycket. Just handeln har ju alltid varit relativt globaliserad och därför har den också idag ett stort försprång i att skapa förståelse för dessa bitar på våra årliga Global Forum events!

Feskekörka

Varuhallen feskekörka är kanske inte det ultimata exemplet på en organisation som i sig verkar på en otroligt internationell scen. Dock så har de varit delaktiga i seminariediskussioner som har avhandlat turism och kan ge en bild av i vilken mån turismen omsätter väldigt stora pengar årligen.