För att ta till sig kunskap på bästa sätt är det viktigt att förstå vilken inlärningsstil som man har. Det är också viktigt för föräldrar att förstå vilken inlärningsstil deras barn har, så att de lättare kan hjälpa dem med läxorna.

Olika inlärningsstilar

Inlärningsstilar är så viktiga att Skolverket uppmanar lärare att verkligen använda olika pedagogiska sätt för att förmedla kunskap, för att hjälpa eleverna i grundskolan att klara studierna så bra som möjligt. Vare sig du går i grundskolan, är förälder, lärare eller en vanlig vuxen som vill lära dig ny kunskap, så är det viktigt att ha koll på de olika inlärningsstilarna. Det kommer att hjälpa både dig och andra för att lättare tillgodogöra er kunskap.

Din inlärningsstil

Det finns olika inlärningsstilar och det är inte så enkelt att man alltid kan sätta in en person i ett fack. Det bästa är att kombinera de olika stilarna, då får vi använda olika delar av hjärnan och det medför också mycket repetition. Det finns primärt fem olika inlärningsstilar:

  • Läsa – textbaserad inlärning
  • Lyssna – katederundervisning
  • Samtala – interagerande inlärning
  • Titta – visuell inlärning
  • Praktiskt utförande – lära sig medan man gör de praktiska momenten

När du ska lära dig någonting är det klokt att du frågar dig hur du bäst lär dig nya saker.

Leave a Reply