Tänk på det lilla barnet som lär sig nya saker i rasande takt utan att blinka. Det lär sig hur saker och ting fungerar, det lär sig tala ett (eller flera) språk och hur man ritar bokstäver eller bygger en koja. Det går lekande lätt att lära sig i den åldern och det allra mesta handlar om ”learning by doing”. Riktigt så lätt är det inte i vuxen ålder, då kräver inlärningen lite extra motivation och ansträngning. Det krävs ofta också både tid och pengar för att införskaffa de kunskaper som eftersöks. Men den som vill skaffa sig ny kunskap har många olika möjligheter att göra detta. Alla med sina för- och nackdelar.

Språkkunskap för företagare

Du som är företagare och vill expandera i utlandet kanske inledningsvis klarar dig med engelska, men på sikt är det väldigt värdefullt att lära sig det andra landets språk även om det kräver en större ansträngning. Lika motiverad kan säkert resenären vara som gärna vill kunna tala det språk som talas på plats. Att lära sig ett språk, oavsett syfte är ganska krävande. Det är ganska stor skillnad på att lära sig några turistfraser eller kunna knyta affärskontakter eller förstå det finstilta på det främmande språket.

Intensivkurser i affärsspråk

Det finns möjligheter att gå intensivkurser för att snabbt lära sig tala och förstå språket, ofta på plats i det aktuella landet. Den här typen av kurser kostar en slant men ger ofta mångfalt tillbaka på sikt. Om det inte finns ekonomiska resurser för stunden går det alltid att hitta lösningar till exempel på https://www.fakturino.se där du kan välja företagslån eller fakturaköp så du direkt får in likvida medel i kassan med full kontroll. Just fakturaköp

är ett bra sätt att snabba på kassaflödet när det behövs och det kan också minska kostnaderna för att själv hantera kundreskontra och påminnelser om man nu har den typen av kunder.

Yrkesrelaterade kunskaper

Många har också behov av att förbättra sina yrkesrelaterade kunskaper för att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det finns i dag mängder av kurser och utbildningar för den som vill förkovra sig inom olika områden. Glöm inte att kika även på universiteten, där finns många fristående kurser som faktiskt kan vara helt gratis ibland för den som har rätt behörighet. Det är roligt att lära sig nya saker som vuxen, det liknar inte alls tragglandet i skolan där man måttligt motiverad skulle lära sig statsskick eller periodiska systemet fast man egentligen hade helt andra intressen. Som vuxen kan du på ett helt annat sätt välja din utbildning och dina mål. Motivationen blir tydlig och därmed också energin och intresset för att faktiskt plugga och skaffa sig de eftertraktade kunskaperna även om det tar lite tid ibland.

Leave a Reply