Det behövs alltid kunskap på en arbetsplats. Normalt är det yrkesrelaterad kunskap beroende på verksamhetsgren och varje persons uppdrag i organisationen. Men ibland behövs annan kunskap också, sådan som behövs när någon inte mår bra på något sätt. Vid beroendeproblematik och liknande. Den sortens kunskap är faktiskt viktig för alla. Som kollega eller arbetsledare kan du behöva agera. Men hur gör man och vad går egentligen att göra?

Ducka inte – prata om problemet

Det är vanligt att ducka, kanske påpeka lite försiktigt att kollegan verkar ha det jobbigt, luktar sprit på måndag morgon eller att det är något som inte riktigt stämmer. Men för att åstadkomma en riktig och hållbar förändring på arbetsplatsen behövs kunskap. En arbetsplatsanpassad utbildning från ljungsjöberg kan göra stor skillnad. Den ger er redskapen som behövs för att hantera eventuella problem både nu och i framtiden. Att våga prata öppet om det som kan vara ett problem för enskilda personer eller hela arbetsplatsen är ett bra sätt att också hitta lösningarna.

Alkohol och droger

Den som har ett beroende tror ofta att det inte märks. Men signalerna är många och ganska tydliga för omgivningen. I början kanske små, men om inget görs blir det ofta mer och mer tydligt att något inte är som det ska. Så länge ingen säger ifrån kan missbruket fortsätta och eskalera. Du gör alltså kollegan en tjänst om du sätter stopp, även om det kanske inte känns så. Att fortsätta med fredagsölen och förläget skratta när någon får för mycket är inte något bra sätt att hjälpa.

Stressproblematik

Det behöver förstås inte bara handla om beroendeproblematik. Stress är lika viktigt att våga prata om. Det måste vara OK att öppet lyfta när det blir för mycket, att prata om arbetssituationen innan den blir så dålig att folk blir sjuka.

Utbildning som stärker teamet

Genom utbildning inom det här området stärks hela teamet. Målsättningen måste alltid vara att skapa förändrat beteende och ett gemensamt ansvarstagande för allas bästa. Det handlar om att få en öppnare företagskultur, våga ta tag i problemen direkt så de inte växer och blir ohanterliga.

Leave a Reply