När det talas om utbildningar är det framförallt nya karriärer eller akademiska studier som kommer upp på tapeten. Faktum är dock att utbildning handlar om så mycket mer, inte minst om mycket specifika kunskaper och kompetenser.

Det finns en rad nyttiga och till och med livsavgörande lärdomar som alla människor kan få genom att ta kurser i saker som brandsäkerhet, första hjälpen och lasthantering. Oavsett om du jobbar på kontor, på lager eller är på resande fot kan du lära dig att utföra heta arbeten genom att gå olika kurser på distans.

Hälsan kommer först

På arbetsplatsen är det framförallt de anställdas hälsa som är viktigast. Den fysiska hälsan är en fråga om att ha en trygg och säker arbetsplats. Genom att lära dig vad du ska göra om det sker en olycka på arbetsplatsen kan du rädda liv, och om du kan förebygga bränder genom att lära dig vilka risker det finns kan du och dina kollegor känna er trygga där ni jobbar. Hur många brandsläckare det än finns till handa är det ju ingen mening med dem om ingen vet hur de ska användas. Det är också extremt viktigt att du som är brandansvarig kan utrymma lokaler snabbt, och det finns många bra tekniker som kan komma att bli till ovärderlig hjälp.

Det tar idag längre tid för ambulanser att komma fram beroende på var i landet du bor. Responstiden kan i allra högsta grad påverka utgången för den som råkat illa ut och genom att exempelvis placera ut fler hjärtstartare i samhället kan många liv räddas enligt Läkartidningen, men det kräver samtidigt att de är tydligt placerade och att allmänheten lär sig använda dem. Har du gått en kurs i första hjälpen är det inte bara ett mycket värdefullt verktyg på din arbetsplats, det kan också bli en skänk från ovan för familj, vänner och dina omgivningar i allmänhet.

Lärdomar för livet

Det är inte bara den fysiska hälsan som är viktig. Psykologiska kriser eller mental ohälsa i form av exempelvis oro och stress kan underlättas genom ökad kunskap i kris- och stresshantering. Gedigna kurser i psykologisk första hjälpen kan göra arbetsplatsen bättre rustad för svåra situationer. Alltfler lider idag av någon form av oro, ångest eller stress, vilket har lett till fler sjukskrivningar och uteblivna studier. Genom att utbilda fler människor i hur en människa i kris kan få hjälp blir inte bara den drabbade bättre bemött utan hela arbetsplatsen får en ökad trygghetskänsla.

Att skaffa ett certifikat i saker som krishantering, brandlarmsunderhåll eller första hjälpen blir du en kunnigare, mer kompetent och tryggare person. Tack vare dagens teknik kan du gå kurser online och sparar därmed på värdefull tid och energi, och du får nya kunskaper som kommer vara värdefulla för resten av livet. Tveka därför inte att sätta igång, det kan bli det bästa beslutet du någonsin fattat.

Leave a Reply