Svenska lärosäten har stor skillnad inom digital kompetens. Detta har lett till att regeringen nu kommer att föra över pengar till utveckling av högskolepedagogiken. Forskare menar att det också är nödvändigt att analysera vilka konsekvenser den snabba utvecklingen inom utbildningsteknologin har, och vilka utmaningar och faror som finns.

För att stötta digitaliseringen inom näringslivet finns omniaintranet.se som förenklar arbetet på digitala arbetsplatser. Genom att ge stöd inom sex viktiga områden får verksamheten en utmärkt lösning för samarbete, kunskapshantering och kommunikation. Administratörer har möjlighet att skapa olika riktlinjer vad gäller informationshantering, och externa och interna applikationer kan integreras till en enda enhetlig upplevelse.

Skillnader i digital kompetens

Rapporten ”Uppkopplad utbildning” visar att de som undervisar inom högskolor och universitet har en ojämnt fördelad kompetens vad gäller digitalisering av högre utbildningar. Förklaringen är att undervisningen är tidsmässigt pressad, traditionsbunden och påverkas av en statusskillnad mellan undervisning och forskning. I sin rapport har Kjell Nyman kartlagt hur arbetet sker med att digitalisera olika former av undervisning vid högskolor och universitet i Sverige. Han menar att samarbetet är gott mellan lärosäten vad gäller distansutbildningar, men det saknas ekonomiska förutsättningar och samordning för att vidareutveckla arbetet. Kjell Nyman föreslår därför att medel anslås för fortsätta utveckla nätverken och skapa ett bättre samarbete mellan olika lärosäten.

Nya utbildningar

Eftersom näringslivet och industrin blir allt mer digitaliserad krävs det nya utbildningar som utbildar personal för det ökande behovet av kunnig personal. Högskolan i Skövde har startat ett nytt ingenjörsprogram som ges i ett nära samarbete tillsammans med industrin. Industrin har ett allt större behov av utbildad personal som behärskar produktionsteknik och automatisering i kombination med IT. Utbildningen blir en mittpunkt mellan ingenjörsvetenskap och datavetenskap, med ett stort fokus på AI.

Digitalisering för strukturomvandling

Sebastian Merlöv och Jonas Michanek föreslår att coronakrisen bör användas för att öka digitaliseringen. De vill ha ett RUT-avdrag för inköp av digitala tjänster och produkter som utbildning och bredband. Före coronakrisen var Sverige på väg att genomgå ett paradigmskifte, där hela samhället digitaliserades. Detta skifte skapade stora möjligheter men även ett förändringstryck där många behövde skola om sig för att hitta sin samhällsroll. I Sverige finns fortfarande mycket att göra på området. Träffar och möten ute i landet har under coronapandemin till stor del blivit digitala, vilket även kommer förändra samhället efter krisen. I och med detta har världen tagit ett stort språng framåt vad gäller digitalisering.

Leave a Reply