Att vara chef är en titel. Att vara ledare är ett kall. Du kan utbilda dig till chef men för att bli en bra ledare krävs en kombination av personliga egenskaper och erfarenhet. Med det sagt är till exempel en executive mba en bra start för dig som vill utvecklas till att bli en bra ledare. Men du behöver kunna mycket mer och framförallt öva dig i faktiska ledarskapssituationer. En vanlig fallgrop är att man driver ett projekt eller två som går bra och sen tror att man kan det här. Men kom ihåg att du lär dig minst lika mycket, förmodligen mer, av de situationer som utmanar dig i ditt ledarskap. Alla kan leda i solsken och nedförsbacke, det är under de motsatta förhållandena som agnarna skiljs från vetet.

I den här artikeln ska vi fokusera på ett par andra, icke-akademiska faktorer, som kan bidra till att göra dig till en bättre ledare.

Skönlitteratur

Att vara beläst är en fördel i alla situationer. Litteraturen och poesin jobbar med att utforska mänskligt beteende och bygger relaterbara scenarier och situationer. Att ha läst många böcker bidrar också till din allmänbildning vilket inte är en nackdel i affärslivet, den som läst mycket och kan komma med litterära referenser framstår som pålitlig. Det ökar möjligheterna att dina medarbetare kommer att lyssna på dig när du ska leda dem.

Psykologi

Psykologi är studiet av mänskliga beteenden. Du behöver inte läsa psykologi på universitetet för att kunna skaffa dig grundkunskaper om hur olika situationer påverkar människor. Utan det räcker gott med att läsa populärvetenskapliga böcker. Ett bra, om än tjockt, verk att börja med är Daniel Kahnemans Tänka snabbt och långsamt. Läs också på om Firo-modellen och annan gruppsykologi. Om du förstår varför någon agerar som hen gör i ett visst läge och kan anpassa dig efter det kommer du bli en bättre ledare.

Retorik

Ledarskap handlar mycket om att förmedla budskap och skapa motivation. Både uppåt och nedåt i organisationen. Även här finns det gott om populärkulturella verk du kan förkovra dig i och ta till dig retorikens grunder på ett enkelt sätt. Men för att kunna omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken behöver du öva. Ett lite okonventionellt sätt kan vara att gå en kurs i stand up comedy. Det brukar finnas sådana hos studieförbunden. Då tvingas du in i en väldigt ovan situation där du inför publik ska försöka vara rolig. Det är både en praktisk lektion i retorik, men också i ödmjukhet vilket även det är en bra ledaregenskap.

Leave a Reply