När du uttrycker dig skriftligt hamnar dina ord mycket mer under luppen än då du talar. Visst är det viktigt att kunna kommunicera väl muntligt, men i skrift blir kraven mycket större. Ett email, en uppsats, en artikel eller ett skriftligt klagomål emottas på ett helt annat sätt om du är noga med textens struktur och innehåll.

För att skrivandet ska bli så kvalitativt som möjligt kan du ta till tekniska hjälpmedel. Ett fantastiskt verktyg för personliga brev och jobbannonser hittar du hos https://cowrite.com/sv/ där du får välskrivna resultat på svenska eller engelska mycket enkelt och smidigt. Det är viktigt att du får fram ditt budskap för att mottagaren ska förstå och uppskatta det du skrivit och med denna autohjälp får du precis det.

Mindre är mer

Oavsett vad du skriver är ett vanligt misstag att försöka imponera på läsaren med stora och svulstiga ord. Att exempelvis skriva interpretera istället för tolka, betinga istället för kosta eller postulera istället för påstå. Det är inget fel på dessa ord i sig men för att du ska använda dem korrekt krävs dels att du verkligen förstår vad de betyder, dels att de används i rätt sammanhang. Att ta hjälp av en app är alldeles utomordentligt i många fall men det är samtidigt du som är författaren av texten och därför bör du alltid granska allt mycket noga. Om du använder ett ordbehandlingsprogram är det därför viktigt att du inte överlåter allt arbete åt datorn, utan använder programmet som ett verktyg.

I serien ”Vänner” finns ett kul exempel på hur fel det kan gå när Joey, den minst intellektuella, tar hjälp av ett ordbehandlingsprogram och börjar producera texter som har så många svåra ord att ingen förstår honom. Alla så kallade synonymer är inte alltid synonymer i själva verket; välj hellre ett ord du verkligen förstår än ett som du aldrig sett eller använt förut.

Rätt användning av tekniken

Att ta hjälp av tekniken när du skriver kan å andra sidan vara ett oerhört bra och effektivt hjälpmedel. Det är till exempel vanligt att den som skriver blir blind för sin egen text eftersom denne vet vad som ska skrivas men i själva verket begår fel vad gäller stavning eller upprepningar. Ett ordbehandlingsprogram ser genast när ett ord skrivits två gånger, när stavfel krupit in eller när fel tecken använts. Åter gäller dock att du verkligen granskar vad programmet utpekat som fel, då det inte alltid uppfattar olika språknyanser eller om din avsikt varit att göra en viss stavning.

Du kan också ta till teknikens hjälp för att utöka ditt ordförråd eller lära dig olika uttryck. Inlärning kan ske på många sätt och medan de mest klassiska metoderna är att läsa och gå på föredrag kan du idag också lyssna på poddar eller gå med i studiegrupper online. Har du inte tid att sitta och läsa böcker kan du ha en ljudbok i hörlurarna när du pendlar eller är ute och springer, och på YouTube kan du hitta underhållande och lärorika debatter och videor om språk.

Leave a Reply