Ledarskap innebär att skapa struktur och att leda, men det finns många andra olika föreställningar om vad ledarskap är. Olika sorters ledarskap påverkar arbetsplatsen eller organisationen, och en bra ledarskapsutbildning kan göra stor skillnad för verksamheten. Via utbildningen kan du ta reda på vilken sorts ledare du är, och analysera din ledarskapstyp och personlighet.

Hos Advantum kompetens hittar du lätt en ledarskapsutbildning som passar dina önskemål. Deras utbildningar är uppbyggda som moduler vilka du själv kan bygga ihop till längre utvecklingsprogram. Utbildningarna finns tillgängliga i Göteborg, Stockholm och Malmö. Du kan också prova deras ledaranalys som ger dig en bra uppfattning om vilka utbildningar som fungerar bäst för dig och för din personliga utveckling.

Studera smidigt

Advantum erbjuder ledarskapsutbildningar som går att följa på distans. Genom att skaffa dig kunskap online kan du studera ledarskap både från din arbetsplats och hemifrån. På detta sätt kan du enkelt vidareutbilda både chefer och medarbetare i din verksamhet. Med ett karismatiskt ledarskap kan du skapa engagemang och vilja, ideal som medarbetarna kan följa och brinna för.

Bra ledarskapsutbildning förebygger problem

På en arbetsplats behövs det hela tiden vidareutbildning och ny kunskap. Beroendeproblematik och stress är områden som både chefer och anställda behöver ha bra kunskap inom. En god ledarutbildning innefattar vad som är den bästa strategin när en ledare upptäcker att en medarbetare lider av stress och psykisk ohälsa eller har beroendeproblematik. Utbildningen stärker teamet och gör det lättare att tidigt ta tag i problem på arbetsplatsen som annars kan leda till att verksamheten och dess omsättning drabbas.

Ledarskap inom politiken

För att politiska mål ska kunna nås behöver politiker vara kompetenta i att utöva ledarskap. På grund av detta har Enköping satsat på ledarskapsutbildning för både vice ordförande och ordförande i alla bolag och nämnder. Kommunen har arbetat med att utveckla kommunens ledarskap inom tjänstemannaorganisationen. Förutom att ta fram en ledarskapsfilosofi har de pratat om ledarbeteende och förhållningssätt. Denna idé dök först upp i personalutskottet inom kommunstyrelsen, med en tanke om att den politiska ledningen borde ha en liknande utbildning.

Kommunen genomförde därför en ledarskapsutbildning under hösten 2019 för alla ordföranden. Sammanlagt deltog 22 personer från olika politiska partier, inklusive opposition och majoritet. Utbildningen pågick under två dagar där alla satt tillsammans och lärde sig nya saker, samtalade och analyserade sig själva. För att nå de politiska målen behöver politikerna ha ett bra ledarskap. Det anses som den viktigaste faktorn bakom att folk vill arbeta i kommunen, och grunden till att kommunen utför ett effektivt arbete.

Ledarskapsutbildningen är baserad på aktuell forskning runt ledarskap, från bland annat försvarshögskolan. Psykologen Cecilia Åström har deltagit i att genomföra och utforma utbildningen, vars huvudpunkter innefattar hur den politiska viljan ska nå ut i den faktiska verksamheten och personlig utveckling. Efter utbildningen drog kommunalråden slutsatsen att de hade blivit stärkta i sina roller som politiska ledare. De två dagarna skapade djupare relationer mellan politikerna och alla etiketter lades åt sidan. Efter utbildningen var det lättare att ta de svåra samtalen eftersom det nu fanns ett gemensamt språk och grund att utgå från.

Leave a Reply